Las nuevas tecnologías en la educación

29 06 2010

INTRODUCCIÓN.

Hoy en día hay que enfrentan la enorme tarea de mejorar la enseñanza de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de una economía globalizada. Las salas de clase de la región deben ser transformadas en centros de aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la realidad. Las tecnologías de información modernas, si son utilizadas en forma apropiada, ofrecen a todos el potencial para poder llegar a alcanzar la vanguardia de la enseñanza de ciencias y. Para ello, se esta creando e implantación de una red de educación virtual utilizando los últimos conceptos e ideas de la educación a distancia, de tecnologías avanzadas y modos apropiados de conectividad.

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos.

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están transformando la sociedad , y en particular los procesos educativos.

Las redes digitales son parte de ese cambio social, pero hay que tener en cuenta muchas tecnologías coadyuvantes.

El teléfono, la radio y televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia y la realidad virtual son tecnologías a tener en cuenta.

La Pedagogía habla de educación para los medios, de alfabetización audiovisual y de alfabetización informativa.

Las Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo espacio social.

Dicha transformación es lo suficientemente importante como para que pueda ser comparada con las grandes revoluciones técnicas como la escritura, imprenta, que transformaron la educación.

El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los espacios sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital emergente exige diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a las ya existentes.

No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, además de introducir conocimientos básicos de historia, literatura y ciencias. Todo ello es necesario y lo seguirá siendo en los espacios naturales y urbanos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la vida social.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Anuncis
Ordinadors i educació

29 06 2010

JORDI LLOVET 21/05/2009

El president del Govern espanyol, amic de màgies i malabarismes dialèctics, va quedar ben descansat, arran el recent “Debat sobre l’estat de la Nació”, quan, entre un munt de propostes mirífiques i redemptores, va deixar anar la més sorprenent de totes: la nació superarà tots els maldecaps que l’aclaparen quan les criatures disposin, a l’escola, d’un ordinador per barba. Observo que a la tan civilitzada Finlàndia, número u habitualment en totes les enquestes de qualitat de l’ensenyança, disposen de dos ordinadors per aula: amb tota probabilitat, un pel professor i un altre pel bidell-assistent. Deuen haver arribat a la conclusió que amb això ja n’hi ha prou, i han continuat ensenyant a les criatures amb el mètode que sempre s’havia fet servir, des d’Egipte, Grècia i Roma, val a dir, amb l’eloqüència del professor, una pissarra i un tros de guix a la mà. L’argument en favor de la “informatització” dels estudis de primària i secundària resideix, probablement, en el fet que l’educació -paraula en certa manera impositiva per definició etimològica- no està renyida amb el divertissement (Pascal), i que és millor dictat aquell que diu que cal “ensenyar tot delectant” (Horaci, Tirso) que aquell altre, típicament espanyol, que deia: “la letra con sangre entra”. Això no cal ni discutir-ho.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

El MiradorJoan Pallarès-Personat Noves tecnologies

29 06 2010
Les noves tecnologies no sempre són enteses pel gran públic i, moltes vegades, quan les han assimilat, ja no son noves.

Sóc testimoni d’aquell home que es va presentar a la botiga, de la qual jo n’era aprenent, volent comprar una bomba hidràulica i en preguntar-li per la fondària del pou, va respondre indignat: «Si tingués pou, perquè voldria una bomba per treure aigua». Pot semblar un acudit, però no ho és, com tampoc ho és el del company d’oficina que va demanar amb quin sobre es remetia un fax quan aquestes andròmines van envair els nostres espais laborals, o el que em va dir com rebre a casa el correu electrònic pensant-se que no calia tenir ordinador.Però el què més em deixa bocabadat és veure quan la gent jove acudeix a una selecció de personal. Es presenten farcits d’aparells: Play Station, CD’s, MP3, telèfon mòbil amb càmera de vídeo, agenda electrònica i d’altres coses que no conec i deuen pertànyer a les noves tecnologies, darrera generació. Quan se’ls hi demana que omplin la fitxa de sol·licitud, la gran majoria demanen si els hi pots deixar un bolígraf. Sembla que la vida actual només passa per bits, xips i suports magnètics. Me’ls miro i amb un to de resignació els hi allargo l’invent del Baró de Bic i dic: Tingui, una màquina per escriure.

Els joves veuen les drogues com una via d’integració social

29 06 2010

Els joves veuen les drogues com una via d’integració social. És l’alerta que ha fet la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), que demana un canvi de model en la prevenció del consum d’estupefaents. Els experts asseguren que els joves són conscients del perill de prendre drogues, però que molts s’hi arrisquen per no sentir-se exclosos del cercle d’amics i que els considerin “estranys”

Segons la FAD, l’estratègia actual de la lluita contra l’addicció a la droga és errònia, perquè parteix d’un pla del 1985, basat en una droga “marginal” com l’heroïna. Ara el context és molt diferent i les substàncies que predominen són la cocaïna, el cànnabis i l’èxtasi, totes tres vinculades a l’oci.

El director tècnic de la FAD, Eusebio Megías, que ha presentat l’informe “Problemes de drogues, aquí i ara”, ha destacat que els joves “no són uns marcians, fan el que veuen”. Si abans consumir droga era motiu d’exclusió, ara ho és d’integració, ha indicat. També ha posat en relleu que molts pares no saben com afrontar el problema perquè també van ser consumidors, de cap de setmana.

La FAD considera impossible eradicar el consum de drogues i aposta per intentar reduir-ne el nombre de consumidors, endarrerir l’edat d’inici i també els riscos de salut i socials. Així, per exemple, constaten el fracàs de la prohibició del consum d’alcohol als menors de 18 anys o les multes per fumar porros en públic. “No defensem la legalització, però sí que s’analitzi què està fallant i si la sanció és adequada”, ha apuntat.

Què és un casal?

29 06 2010

El Casal de Joves associatiu és l’entitat bàsica mitjançant la qual es desenvolupa l’acció educativa. Actua dins de la seva comunitat i constitueix un element de referència obligat del lleure dels joves.

Els Casals de Joves parteixen de tres puntals bàsics per al seu funcionament: la participació, l’autogestió i la democràcia.

Tots els Casals de Joves comparteixen uns ideals i unes característiques:

  • Formar persones lliurepensadores, conscients del seu entorn cultural, socialment responsables i solidàries, amb esperit crític i creatiu, tolerants i amb curiositat pel món que els envolta.
  • Ser una plataforma associativa juvenil per reivindicar el canvi social i facilitar la transformació de l’entorn.
  • Treballar per a la integració de joves amb qualsevol tipus de discapacitat o problemes socials.
  • Ser un servei públic i comunitari que pretén ser una eina útil i de referència per a la comunitat en què actua, sense cap tipus d’interès econòmic. Actiu en aquells problemes i activitats que interessen el barri, poble o ciutat.
  • Oferir un camí per fer una societat més justa, sense discriminacions socials, en què siguin respectats els drets humans.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

La Generación ni-ni: más de 700.000 jóvenes españoles ni estudian ni trabajan

29 06 2010

Se les conoce como la generación ni-ni, jóvenes menores de 34 años que ni estudian ni trabajan con lo que, en teoría, viven de sus padres. Según revela la Encuesta de Población Activa (EPA), España contaba a mediados de 2009 con 712.735 ni-nis, el 6% de la población menor de 34 años.

Manuel Llamas

Generación X, generación Y… Generación ni-ni. Estos son algunos de los términos que, en sentido demográfico, se vienen aplicando a las últimas generaciones de jóvenes. Generación X se usa normalmente para referirse a los nacidos en la década de los 70, cuya adolescencia transcurrió en los años 80 y principios de los 90, tras los baby boom.

También es conocida como la “Generacion Perdida”, debido a su apatía por la falta de expectativas. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no respetar a sus padres o priorizar la amistad antes que la familia son algunas de sus conductas sociales más características.

Y tras la X llegó la Generación Y, los nacidos entre 1982 y 1992, en una década marcada por el inicio de la revolución tecnológica y el crecimiento económico al tiempo que se producían los últimos coletazos de la Guerra Fría. Acostumbrados a un alto nivel de vida y dispuestos a asumir retos, esta generación protagonizó el auge de la conciencia social y el surgimiento de familias no tradicionales, entre otros aspectos.

Ambos términos son aplicados a nivel internacional para describir a toda una generación de jóvenes nacida en el mundo occidental y desarrollado. Sin embargo, España empieza a experimentar un fenómeno social particular que, a la vista de los datos, está en pleno auge. Se trata de la Generación ni-ni. Jóvenes españoles que, pese al paso inexorable de los años, ni estudian ni trabajan.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

ACTORES E INSTITUCIONES PARA LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

29 06 2010
El reto de las sociedades democráticas para el siglo XXI
Mario Viché González

1. La animación sociocultural, una visión integral e integradora de la educación comunitaria.

La animación sociocultural se nos presenta como una dinámica social cooperativa de consolidación, identificación, adhesión y desarrollo de los colectivos humanos a procesos comunitarios de desarrollo social solidario, distributivo y sostenible. La animación sociocultural se desarrolla a partir de una serie de dinámicas comunicativas, interactivas,de creación de representaciones sociales compartidas, de análisis dialógico de la realidad social, de creación de proyectos colaborativos de desarrollo y transformación social, de creación de tejido social. En la gestación y desarrollo de estas dinámicas participan una serie de agentes sociales diversos: lideres sociales, profesionales de la educación, la cultura y la intervención social, voluntariado, actores mediáticos, instituciones, ciudadanos activos, todos ellos con un objetivo, una visión compartida y una función social convergente, la creación de estructuras sociales colaborativas, solidarias y sostenibles que fundamentadas en una actitud cívica, contribuyan a la consolidación de las diferentes comunidades humanas.

1.1. La modernidad o el equilibrio de los subsistemas de socialización.

La visión moderna de la educación y sus subsistemas para la socialización y el desarrollo de la personalidad han puesto su acento en maximizar el Sistema Educativo como elemento central en los procesos de socialización y consolidación de los sistemas sociales de convivencia y desarrollo. El Sistema Educativo aseguraba los conocimientos necesarios para la consolidación de la fuerza de trabajo así como para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la economía, al mismo tiempo aseguraba la transmisión de unos valores individuales y sociales que garantizaban la convivencia y la paz social, finalmente desarrollaba una identidad basada en la tradición histórica y la cultura nacional que aseguraban la cohesión y el desarrollo sociocultural.

El Sistema Educativo se apoyaba en dos subsistemas sociales que complementaban su acción socializadora:

Un primer subsistema lo constituye la familia, en cuanto subsistema social básico y primario que asegura la socialización en las edades más tempranas, la adquisición de un universo de valores y actitudes radicales y que contribuye a consolidar el sistema social asegurando su cohesión y su continuidad.

El segundo subsistema es el que algunos autores como Pierre Besnard o Jaume Trilla han denominado educación no formal o subsistema animación: Para Pierre Besnard (en Viché 1991) el subsistena animación está formadoor unas instituciones culturales, unas prácticas sociales, unas actividades y unos agentes que tienen en cuanto subsistema social la función de completar la acción socializadora que realizan tanto la familia como el Sistema Escolar, afianzando los procesos comunitarios de interacción grupal, convivencia intergeneracional e intercultural y consolidación del tejido social comunitario.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »